Меню сайту

Інформація про сайт

Інформація про кафедру

Склад кафедри

Дисципліни

Екологічний календар

Новини кафедри

Розклади, графіки

Студенту заочнику

Цікаві посилання

Цікаві факти

Світовий годинник

Контактна інформація

 

 

 

 

 

 

 Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

 

 

 

 

Склад кафедри

Склад кафедри

Данкевич Євгеній Михайлович

В.о. завідувача кафедри
Доктор економічних наук, заслужений працівник сільського господарства України.

Автор понад 110 наукових публікацій.
Напрями наукових  досліджень: Розвиток міжгалузевої інтеграції в аграрному секторі економіки, сучасний стан та перспективи розвитку органічного виробництва

Тарасова Валентина Віталіївна

Доктор економічних наук, професор

Автор більше 220 наукових і навчально-методичних праць, в тому числі видано 10 монографій, 3 підручника і 41 навчальний посібник.
Напрями наукових  досліджень: екологічна статистика, метрологіія, стандартизація, сертифікація і ризик, а також методологія комплексної оцінки екологічного стану природних, соціальних та економічних ресурсів.

Викладає дисципліну: Екологічна стандартизація і сертифікація

 

Буднік Світлана Василівна

Доктор географічних наук, професор кафедри

Автор понад 140 наукових праць, в тому числі 5 монографій, 2 методичні рекомендації виробництву та 4 методичні вказівки до навчальних дисциплін.
Напрями наукових  досліджень: дослідження гідродинаміки та гідрохімії схилового стоку, моделювання функціонування та оптимізація ландшафтів.
Викладає дисципліни: Оптимізація ландшафтів, Гідрологія, Геоінформа-ційні технології в екології.

Смаглій Віктор Олександрович                           

Кандидат економічних наук,  доцент кафедри 

Автор 15 науково-методичних праць, співавтор монографії.
Напрями наукових  досліджень: еколого-економічні проблеми сільського господарства.

Викладає дисципліни: Органічне виробництво, Екологічний менеджмент, Економіка природокористування, Менеджмент в лісовому господарстві.

Багмет Анатолій Петрович

Кандидат військових наук, доцент

Автор  більше 115 наукових праць, навчальних посібників та наукових доповідей. 

Напрями наукових  досліджень: топографічне та навігаційне забезпечення, географічні інформаційні системи, моделювання складних систем, інформаційні технології.
Викладає дисципліни: Основи ГІС-технологій, Інформаційні технології.

Горобець Ольга Вікторівна

Кандидат економічних наук,  доцент кафедри

Автор 28 наукових праць, 5 навчально-методичних робіт.
Напрями наукових  досліджень: проблеми поводження з відходами, еколого-економічні проблеми сільського господарства та інші питання економіки природокористування.

Викладає дисципліни: Менеджмент навколишнього середовища, Екологічний менеджмент та аудит, Органічне виробництво, Організація управління в екологічній діяльності, Економіка природокористування.

Климчик Ольга Миколаївна

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Автор понад 100 наукових та методичних публікацій, з яких 1 навчальний посібник  та дві типових програми.

Напрями наукових  досліджень:проблеми використання водних ресурсів регіону та їх охорони.
Викладає дисципліни: Вступ до фаху, Урбоекологія, Екологічний контроль водного господарства.

Аристархова Елла Олександрівна

Кандидат біологічних наук,  доцент

Автор понад 100 наукових праць, в тому числі 4-х навчальних та методичних посібників.
Напрями наукових  досліджень: біомоніторинг водних екосистем, нормування антропогенного навантаження на водні об’єкти.

Викладає дисципліни: Гідроекологія, Нормування антропогенного навантаження на природне середовище.

Бордюг Наталія Сергіївна

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри

Автор 20 наукових праць.
Напрями наукових  досліджень: моніторинг якості питної води та ґрунтів в агроландшафтах України.
Викладає дисципліни: Моніторинг навколишнього середовища, Системний аналіз якості навколишнього середовища.

Блажкевич Тамара Петрівна

Кандидат економічних наук, доцент

Автор більше 70 науково-методичних праць.
Напрями наукових  досліджень: екологічна економіка, економіка природокористування, еколого-економічне обґрунтування господарських рішень.

Викладає дисципліни: Екологічна економіка, Планування виробництва в лісовому господарстві.

Корж Зоя Віталіївна

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Автор 19 наукових праць та 2 навчальних посібників, 2 методичні рекомендації з вивчення дисциплін.
Напрями наукових  досліджень: управління природоохоронною діяльністю, екологічна експертиза, екологічна безпека, альтернативні джерела енергії.
Викладає дисципліни: Управління та поводження з відходами, Нормування антропогенного навантаження на природне середовище.

Шульга Ігор Володимирович

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Автор більше 60 наукових публікацій та навчально-методичних розробок.

Напрями наукових  досліджень: сільськогосподарська радіоекологія, управління в галузі охорони навколишнього природного середовища.
Викладає дисципліни: Моніторинг навколишнього середовища; Системо-логія.

Ращенко Анастасія Вікторівна

Кандидат економічних наук, асистент

Автор 20 наукових праць.
Напрями наукових  досліджень:  екологічний маркетинг продукції рослинництва.
Викладає дисципліни: Економіка природокористування, Екологічний менеджмент та аудит, Моделювання та прогнозування стану довкілля.

Лесь Анастасія Володимирівна

Кандидат економічних наук, асистент

Автор 11 наукових праць.
Напрями наукових  досліджень:  еколого-економічні проблеми сільського господарства.

Викладає дисципліни: Економіка природокористування, Екологічний менеджмент та аудит, Органічне виробництво, Моделювання та прогнозування стану довкілля.

Радько Віктор Григорович

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Автор більше 50 наукових праць.

Напрями наукових  досліджень: агроекологія, біотехнологія сільськогосподарських рослин.
Викладає дисципліни: Біометрія, Агроекологічний моніторинг і паспортизація земель

Матківська Світлана Іванівна

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Автор і співавтор 18 наукових публікацій, 4 методичних рекомендацій, 1 монографії.
Напрями наукових  досліджень: моніторинг стану рекреаційних насаджень в урбокомплексах.

Викладає дисципліну: Моделювання та прогнозування стану довкілля

Ковалевська Ірина Миколаївна

Кандидат економічних наук, асистент, завідувач лабораторії комп’ютерних технологій

Автор і співавтор 44 наукових праць.

Напрями наукових  досліджень: екологічна статистика, стандартизація, сертифікація, комплексна оцінка екологічного стану природних, соціальних та економічних ресурсів.

Викладає дисципліну: Екологічна стандартизація і сертифікація

Ткачук Альона Миколаївна

Завідувач лабораторіями