Меню сайту

Інформація про сайт

Інформація про кафедру

Склад кафедри

Дисципліни

Екологічний календар

Новини кафедри

Розклади, графіки

Студенту заочнику

Цікаві посилання

Цікаві факти

Світовий годинник

Контактна інформація

 

 

 

 

 

 Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

 

 

 

 

 

 

 

Інформація про кафедру

Інформація про кафедру

Кафедра екологічної безпеки та економіки природокористування є провідним структурним підрозділом екологічного факультету Житомирського національного агроекологічного університету. 

Кафедра створена у липні 2014 р. на базі кафедри моніторингу навколишнього природного середовища та кафедри економіки природокористування лісового господарства у складі Екологічного факультету.

Метою розбудови кафедри є створення науково-педагогічного потенціалу, здатного вести викладацьку діяльність на високому методичному рівні та здійснювати науковий пошук.

Принципами розбудови кафедри є:

маркированный список

залучення молодих фахівців, що мають наукові ступені, вільно володіють двома іноземними мовами та сучасними комп’ютерними технологіями;

маркированный список

оновлення переліку дисциплін, що пропонуються для вільного вибору студентів;

маркированный список

постійне вдосконалення методичного та інформаційного забезпечення дисциплін, що викладаються на кафедрі.

Етапи розбудови кафедри:

маркированный список

створення наукової школи з економіки природокористування та охорони довкілля (передбачає підготовку аспірантів за напрямами згідно з науковою тематикою кафедри);

маркированный список

збільшення обсягу педагогічного навантаження по кафедрі за рахунок популяризації дисциплін, що викладаються на кафедрі;

маркированный список

зміна статусу кафедри з міжфакультетської на випускну.
 

Формування наукового-педагогічного складу кафедри здійснюється за рахунок аспірантів, які успішно захищають дисертаційні роботи.

Рівень методичного забезпечення дисциплін, що викладаються на кафедрі, підвищується за рахунок:

маркированный список

підготовки та друку навчальних посібників з дисциплін «Економіка природокористування», «Екологічний менеджмент та аудит», «Планування виробництва в лісовому господарстві», «Економіка лісового і садово-паркового господарства», «Математична статистика», «Екологічна стандартизація і сертифікація», «Екологічна статистика», «Геоекологічний ризик»;

маркированный список

розробки та видання методичних вказівок до практичних та семінарських занять до всіх дисциплін;

маркированный список

оновлення та доповнення опорних конспектів лекцій з курсів, що викладаються на кафедрі, сучасними науковими доробками;

маркированный список

проведення практичних занять за методиками «ділової гри», «круглого столу» тощо.

Рівень інформаційного забезпечення дисциплін, що викладаються на кафедрі, підвищуються за рахунок:

маркированный список

створення електронної бібліотеки кафедри, що містить монографії, фахові статті вітчизняних й зарубіжних науковців, законодавчі і нормативні матеріали, Інтернет-повідомлення з проблем економіки природокористування та охорони довкілля та її з’єднання з мережею електронних бібліотек інших кафедр університету;

маркированный список

формування комп’ютерної бази даних стосовно методичного забезпечення курсів, що викладаються на кафедрі для студентів заочної форми навчання.
 

Наукова робота кафедри спрямована на розроблення та обґрунтування економіко-організаційного механізму природокористування в аграрному секторі.

Науковий пошук здійснюється за напрямами:

маркированный список

 Розроблення та обґрунтування напрямів вдосконалення економіко-організаційного механізму природокористування в аграрному секторі (Зіновчук Н.В.);

маркированный список

Розроблення та обґрунтування організаційно-економічного механізму поводження з відходами у сільській місцевості (Горобець О.В.);

маркированный список

Розроблення та обґрунтування організаційно-економічного механізму запровадження екологічних програм в аграрному секторі (Лесь А.В.);

маркированный список

Розроблення та обґрунтування організаційно-економічного механізму збалансованого використання природних ресурсів в аграрному та лісовому секторі (Шигонський В.С, Корчинська Л.Ф.);

маркированный список

Розроблення та обґрунтування організаційно-економічного механізму екологічного менеджменту в аграрному секторі (Мартинчук М.І., Ращенко А.В., Орел О.І., Смаглій В.О.).

 

Виховна робота із студентами пов’язана з формуванням у молоді екологічного світогляду за допомогою проведення акцій щодо збереження довкілля.